wersja polska english version
Kancelaria Prawna
o nas wspólnicy zakres usług wynagrodzenie kontakt
 
Stała obsługa prawna
Prawo spółek
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
Publiczny obrót papierami wartościowymi
Postępowania sądowe i arbitrażowe/mediacyjne
Nieruchomości
Prawo pracy
Prawo kontraktowe
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie m. in.:

  • doradztwo na etapie przedakwizycyjnym (due dilligence).
  • doradztwo prawne na wszystkich etapach fuzji i przejęć przedsiębiorstw.
  • doradztwo w zakresie nabywania znacznych pakietów akcji oraz realizacji
  • obowiązków z zakresu publicznego obrotu papierami wartościowymi (obowiązki informacyjne
    oraz wezwania do sprzedaży akcji).
  • doradztwo prawne w zakresie ochrony przed „wrogim przejęciem”.
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji podmiotów i grup kapitałowych.