wersja polska english version
Kancelaria Prawna
o nas wspólnicy zakres usług wynagrodzenie kontakt
 
Stała obsługa prawna
Prawo spółek
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
Publiczny obrót papierami wartościowymi
Postępowania sądowe i arbitrażowe/mediacyjne
Nieruchomości
Prawo pracy
Prawo kontraktowe
Nieruchomości


Zapewniany kompleksową obsługę w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym:

  • przygotowywanie analiz stanu prawnego nieruchomości.
  • negocjowanie i opiniowanie umów przeniesienia własności nieruchomości.
  • pomoc w negocjacjach i zawieraniu umów najmu (podnajmu) i dzierżawy.
  • uzyskiwanie zezwoleń na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
  • reprezentacja klientów w postępowaniach wieczystoksięgowych.
  • reprezentacja klientów w procesie uzyskiwania pozwoleń budowlanych oraz procesie inwestycyjnym.