wersja polska english version
Kancelaria Prawna
o nas wspólnicy zakres usług wynagrodzenie kontakt
 
Stała obsługa prawna
Prawo spółek
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
Publiczny obrót papierami wartościowymi
Postępowania sądowe i arbitrażowe/mediacyjne
Nieruchomości
Prawo pracy
Prawo kontraktowe
Publiczny obrót papierami wartościowymi


Kancelaria posiada kilkuletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych dla spółek publicznych oraz innych podmiotów w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Od 2000 r. w ramach stałej obsługi prawnej świadczymy pomoc prawną dla szeregu spółek publicznych z obszaru Śląska.Usługi kancelarii w zakresie prawa rynku kapitałowego obejmują m. in.:


  • bieżące doradztwo na rzecz spółek publicznych.
  • obsługa prawna procesów emisji akcji i obligacji.
  • kompleksowe doradztwo w zakresie wprowadzania akcji do publicznego obrotu.
  • przygotowywanie części prawnej prospektów emisyjnych oraz memorandów informacyjnych.
  • reprezentowanie klientów przed organami sprawującymi nadzór nad rynkiem kapitałowym.