wersja polska english version
Kancelaria Prawna
o nas wspólnicy zakres usług wynagrodzenie kontakt
 
Stała obsługa prawna
Prawo spółek
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
Publiczny obrót papierami wartościowymi
Postępowania sądowe i arbitrażowe/mediacyjne
Nieruchomości
Prawo pracy
Prawo kontraktowe
Postępowanie sądowe i arbitrażowe / mediacyjne


Wspólnicy specjalizują się w prowadzeniu postępowań sądowych (arbitrażowych) i podatkowych o znacznej wartości przedmiotu sporu. Jako istotny instrument w rozwiązywaniu sporów na etapie przedsądowym traktujemy postępowanie mediacyjne.Usługi kancelarii obejmują:


  • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi
    a także organami administracji.
  • przygotowywanie pism procesowych w postępowaniach cywilnych, karnych administracyjnych, jak i arbitrażowych.
  • uczestnictwo w postępowaniach sądowych i administracyjnych we wszystkich instancjach.
  • ochrona interesów klientów w sprawach karnych, w tym zwłaszcza w zakresie tzw. przestępstw menedżerskich.
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu arbitrażowym i mediacyjnym.