wersja polska english version
Kancelaria Prawna
o nas wspólnicy zakres usług wynagrodzenie kontakt
 
Stała obsługa prawna
Prawo spółek
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
Publiczny obrót papierami wartościowymi
Postępowania sądowe i arbitrażowe/mediacyjne
Nieruchomości
Prawo pracy
Prawo kontraktowe
Prawo kontraktowe


W zakresie prawa umów usługi kancelarii obejmują prowadzenie w imieniu Klientów negocjacji, opiniowanie umów zawieranych przez Klientów, a także przygotowywanie projektów umów, m.in.:

  • umów tworzących podmioty gospodarcze i ich organizacje.
  • umów o przedstawicielstwo i pośrednictwo gospodarcze.
  • umów o trwałe współdziałanie podmiotów gospodarczych.
  • umów w zakresie inwestycji budowlanych.
  • umów w obrocie towarowym.
  • umów transportowych.
  • umów nienazwanych.