wersja polska english version
Kancelaria Prawna
o nas wspólnicy zakres usług wynagrodzenie kontakt
 
Stała obsługa prawna
Prawo spółek
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
Publiczny obrót papierami wartościowymi
Postępowania sądowe i arbitrażowe/mediacyjne
Nieruchomości
Prawo pracy
Prawo kontraktowe
Prawo pracy


Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Usługi obejmują w szczególności:

  • przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, opracowywania wewnętrznych regulacji na zlecenie pracodawców (m.in. regulaminy pracy, wynagradzania).
  • opracowywanie i uwzględnianie zagadnień prawa pracy przy transakcjach przejęcia i nabywania spółek i przedsiębiorstw.
  • udzielanie porad dotyczących uwarunkowań prawnych wywierających wpływ na przejęcie pracowników.
  • udzielania porad dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia rozwiązywanie sporów pracowniczych.