wersja polska english version
Kancelaria Prawna
o nas wspólnicy zakres usług wynagrodzenie kontakt
 
Stała obsługa prawna
Prawo spółek
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
Publiczny obrót papierami wartościowymi
Postępowania sądowe i arbitrażowe/mediacyjne
Nieruchomości
Prawo pracy
Prawo kontraktowe
Prawo spółek


Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa spółek handlowych, m. in.:

  • bieżącą obsługa prawna organów spółek - zarządów, rad nadzorczych.
  • zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
  • doradztwo w zakresie porozumień i sporów pomiędzy akcjonariuszami.
  • doradztwo prawne w procesie sprzedaży/nabycia/obciążania udziałów oraz akcji.
  • doradztwo w zakresie podwyższania oraz obniżaniu kapitału zakładowego, umarzaniu udziałów, wnoszeniu dopłat, a także konwersji zadłużenia na kapitał.
  • przygotowywanie dokumentacji wymaganej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do KRS.
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawa spółek handlowych
    obsługę prawną procesów komercjalizacji, prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw