wersja polska english version
Kancelaria Prawna D. Cyran, R. Sasiak i Wspólnicy - wspólnicy
o nas wspólnicy zakres usług wynagrodzenie kontakt
 
adw. Dariusz Cyran
r. pr. dr Rafał Sasiak
r. pr. dr Rafał Sasiak


sasiak
  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
    w Katowicach (1995 r.), doktor nauk prawnych (1999 r.)
  • w latach 1995 - 2001 pracownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,
  • radca prawny od 2001 r., egzamin sędziowski w 1997 r.
  • Od 1997 r. do 2000 r. współpracował z firmą "Ernst & Young”.
Autor monografii „Fuzje i przejęcia spółek publicznych” oraz artykułów z zakresu prawa spółek
oraz publicznego obrotu papierami wartościowymi, opublikowanych m. in. w Przeglądzie Prawa Handlowego, Prawie spółek oraz Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego.Specjalizacja:

- prawo spółek
- prawo rynku kapitałowego
- komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
- prawo upadłościowe i naprawcze
- prowadzenie sporów sądowych
- biegle posługuje się językiem angielskim

Kontakt: r.sasiak@dcrs.pl