wersja polska english version
Kancelaria Prawna D. Cyran, R. Sasiak i Wspólnicy - wynagrodzenia
o nas wspólnicy zakres usług wynagrodzenie kontakt
 
  Kancelaria stosuje następujące warianty rozliczeń:


  • wynagrodzenie ryczałtowe- stosowane w przypadku stałego doradztwa prawnego obejmującego kompleksowe usługi prawne, bądź realizacji jednorazowych projektów.
  • wynagrodzenie godzinowe- preferowane w ramach realizowania zleceń jednorazowych, sporządzania opinii prawnych, udziału w negocjacjach i mediacjach, a także przypadku, gdy ze względu na specyfikę zlecenia zastosowania stawki ryczałtowej nie jest możliwe. W przypadku umów o zastępstwo prawne i procesowe wynagrodzenie ustalane jest odrębnie i jest zależne od liczby i oraz czasu przygotowania pism procesowych oraz czasu trwania rozpraw sądowych.
  • wynagrodzenie „efektowe”- stosowane w przypadku projektów, w wyniku których zwiększają się aktywa klienta lub też których skutkiem jest zapobieżenie zmniejszeniu aktywów.